Allmänna villkor

Köpvillkor

Allmänna villkor för JagSyns - Tryck & Reklam

(1) JagSyns - Tryck & Reklam vilket är en del av JagSyns - AffärsUtveckling, Peter Edberg, Njupgränd 3, 13555 Tyresö som är registrerat i Sverige med org.nr: 630403-1310 (nedan kallat: JagSyns - Tryck & Reklam) specialiserar sig på produktion av tryckt material , flygblad, kontorstryck, vykort, affischer, etc. JagSyns - Tryck & Reklam erbjuder även vissa icke-anpassade produkter till försäljning på sin hemsida ,enligt definitionen nedan, till sina kunder.

(2) Dessa allmänna villkor gäller för alla kontrakt för produktion av tryckt material som ingåtts via JagSyns - AffärsUtveckling’s webbplats och för alla övriga avtal avseende leverans av icke-anpassade produkter från JagSyns - Tryck & Reklam som ingåtts via webbplatsen.

(3) Dessa allmänna villkor gäller för transaktioner som utförs med privatpersoner, återförsäljare, företag och offentliga organisationer, oavsett om de planeras eller inträffar i framtiden. Eventuella villkor (beställning eller inköp) hos Kunden eller någon tredje part på Kundens vägnar (oavsett om det ingår i inköpsorder eller bekräftelse eller på annat sätt) gäller inte, även om JagSyns - Tryck & Reklam inte specifikt har avvisat dem. Även om JagSyns - Tryck & Reklam hänvisar till ett dokument som innehåller eller hänvisar till Villkor för Kunden eller tredje part, ska detta inte innebära samtycke till införandet av dessa villkor i något avtal med JagSyns - Tryck & Reaklam.

(4) Läs dessa villkor noga innan du gör en beställning. Genom att beställa några av JagSyns - Tryck & Reklam produkter, accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor.

Om du är en konsument, var vänlig och var särskilt uppmärksam på § 7, § 22 och avsnitt B: "kundinformation"

I enlighet med dessa allmänna villkor skall följande termer ha de betydelser som anges nedan.

 1. "Konto": Kundens online användarkonto som kunden får tillgång till efter att ha angivit sin e- postadress och lösenord
 2. "Företagskund": En person som agerar för ändamål som rör dennes person, handel, hantverk eller yrke, oavsett om han eller hon handlar personligen eller genom en annan person som handlar i näringsidkarens namn eller på dennes vägnar.
 3. "Konsument": En individ som verkar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför dennes handel, företag eller yrke.
 4. "Kund (er)": Endera en Affärs Kund eller Konsument som använder JagSyns - Tryck & Reklam -tjänsten via shop.JagSyns.se .
 5. "Anpassade produkter": Produkter som är anpassade enligt kundens specifikation
 6. "Gästinloggning": Registrering och godkännande för tillfällig användning av JagSyns - Tryck & Reklam begränsad till varaktigheten av en inköpsorder;
 7. "Beställning": Ordern för de Produkter som kunden utför och som utgör kontraktet mellan kunden och JagSyns - Tryck & Reklam.
 8. "Bekräftelse på beställning": Ett e-postmeddelande från JagSyns - Tryck & Reklam till Kunden som bekräftar JagSyns - Tryck & Reklam godkännande av den relevanta ordern i enlighet med § 6.5.
 9. "Provtryck": En digital utskrift av den färdskrivna data som konverterats för utskriften, skapad enligt kvalitetsnormen enligt DIN ISO 12647;
 10. "Lösenord": En kombination av siffror och / eller bokstäver som gör det möjligt för kunden att logga in för tjänsterna på 
  JagSyns - Tryck & Reklam när registrering är avslutad i kombination med e- postadressen.
 11. "Utskriftsdata": Den data eller information som tillhandahålls av Kunden avseende form av anpassning eller anpassning av tryckprodukter.
 12. "Produkter": Utskriftsprodukterna eller andra varor som säljs eller görs tillgängliga av JagSyns - Tryck & Reklam;
 13. "Registrering": Initial registrering och godkännande för användning av JagSyns - Tryck & Reklam;
 14. "Service": Prestanda av JagSyns - Tryck & Reklam av alla slag, inklusive tillhandahållande och leverans av Produkter;
 15. "Skärmskyddad": Digital förhandsgranskning av de färdskrivna data som konverterats för utskriften, vilket ger en färgstängande simulering av det efterföljande utskriftsresultatet.
 16. "Kontorets vanliga öppettider". Måndag till fredag 09:00-17:00, lördagar 10:00-15:00 och söndagar Stängt (Svensk tid);
 17. "Webbplats": Alla Internet-webbplatser där JagSyns - Tryck & Reklam erbjuder sina tjänster, särskilt de webbplatser som är tillgängliga via JagSyns - Tryck & Reklam.
 18. "Arbetsdagar": måndag till fredag, med undantag för helgdagar i Sverige

 

(1) Kvittotjänster från JagSyns - Tryck & WxpoMedia är villkorade av permanent registrering eller gästloggning på JagSyns - Tryck & Reklam. Registrering innebär att du fyller i de obligatoriska uppgifterna i en onlineformulär som tillhandahålls för detta ändamål. Registreringen avslutas genom att klicka på knappen "Sluta registrering". Kunden skapar ett permanent konto genom att avsluta sådan registrering.

Med gästinloggning kan kunden få tjänster från JagSyns - Tryck & Reklam utan att registrera permanent. För en gästinloggning går kunden in i en e-postadress som är giltig under hela inköpsorderns varaktighet. Efterföljande gästinloggningar kräver att kunddata återinförs.

(2) JagSyns - Tryck & Reklam har rätt att avvisa registrering eller gästinloggning efter eget omdöme av på förekommen anledning.

Kommunikation med kunden sker huvudsakligen via e-post. Kunden måste därför se till att e- postmeddelanden kan tas emot. Kunder måste ange en giltig e-postadress när eller innan någon order läggs och måste informera JagSyns - Tryck & Reklam omedelbart om eventuella ändringar i deras e- postadress. JagSyns - Tryck & Reklam ansvarar inte för kundernas misslyckande att ta emot meddelanden från JagSyns - Tryck & Reklam på grund av ändringar av inställningarna till deras e-postprogram eller deras e-postlåda som blockerar kvittot på e-post eller resulterar i att e-postmeddelanden inte kommer till deras uppmärksamhet, t.ex. eftersom de har sänts till en skräppostmapp.

JagSyns - Tryck & Reklam ska ha rätt att samla in och vidarebefordra information (inklusive personlig information) till kreditreferensorgan för att verifiera kundens kreditvärdighet och anmäla eventuella underlåtenhet att betala belopp som är skyldiga enligt kontraktet i enlighet med kontraktets villkor. Kreditreferensorgan kan också hålla en register över sökningar som gjorts mot Kunden. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du sådana kreditkontroller.

(1) För att beställa väljer kunden först en viss produkt, fyller i de online formulär som visas och lägger till de produkter som krävs för sin kundvagn. När alla produkter väljs väljer kunden "Checkout" för att påbörja orderprocessen, kontrollerar den slutliga översiktssidan för att säkerställa att den angivna informationen är korrekt och slutför sedan inköpsorderprocessen genom att aktivera knappen "Komplett inköpsorder".

(2) Genom att aktivera knappen "Komplett inköpsorder" bekräftar kunden att de har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor före köpet.

(3) OM KUNDEN ÄR EN AFFÄRSKUND: När kundordern slutförs, ger företagskunden ett bindande erbjudande till JagSyns - Tryck & Reklam, som inte kan återkallas av företagskunden, för att köpa de tjänster som anges i ordern. Affärskunden är bunden av erbjudandet fram till slutet av den tredje arbetsdagen efter erbjudandet.

(4) OM KUNDEN ÄR KONSUMENT: Konsumenten har rätt att avbryta inköpsordern om konsumenten ändrar sig. Ytterligare information om konsumentens avbeställningsrätt framgår av § 7.

(5) Om inköpsordern har mottagits av JagSyns - Tryck & Reklam, kommer kunden att få ett kvitto på inköpsordern på JagSyns - Tryck & Reklam och ge kundinformationen i inköpsordern och produkten. Bekräftelsen e-post kommer också att innehålla information om kundens rätt att avbryta. Denna bekräftelse e-post utgör inte acceptans av kundens order. Kontraktet ingås endast när JagSyns - Tryck & Reklam uttryckligen accepterar kundens erbjudande genom att skicka orderbekräftelse till kunden via e- post.

(6) Kunden kan när som helst avbryta inköpsordern innan du trycker på knappen "Komplett inköpsorder" genom att stänga webbläsarfönstret. Översiktssidan som visas före beställningens slutförande gör det möjligt för kunden att kontrollera informationen som lämnats för några inmatningsfel och korrigera eventuella ingångsfel efter att ha aktiverat knappen "Ändra inköpsorder". Ordern lagras säkert av JagSyns - Tryck & Reklam och skickas till Kunden i Orderbekräftelsen. Kunden kan göra en skriftlig begäran om en kopia av förlorade orderdokument som ska lämnas, med förbehåll för återbetalning av Demo Butiks rimliga utgifter.

Observera att § 7 endast gäller för kunder som är konsumenter i samband med köp av icke-anpassade produkter från JagSyns - Tryck & Reklam. Om du har beställt några anpassade produkter gäller inte rätten att avbryta köp. Vänligen se § 22 för ytterligare information.

(1) Rätt att avbryta

Din juridiska rätt att avbryta en order börjar från dagen för orderbekräftelsen (det datum då vi mailar dig för att bekräfta vårt godkännande av din order och vilken är det datum då avtalet mellan oss bildas) och slutdatumet är slutet av 14 kalenderdagar efter den dag då du mottar produkterna. Om du har beställt flera produkter eller varorna levereras med avdrag, är slutdatumet 14 dagar efter den dag då du mottar den sista delen av Produkterna eller den sista av de separata Produkterna som beställts. Denna 14- dagarsperiod kallas din "Cooling-off" -period. Om vi till exempel anger beställningsbekräftelse den 1 juli och du får order den 10 juli, kan du säga upp avtalet mellan oss när som helst mellan 1 juli och slutet av dagen den 24 juli.

Du kan använda formuläret för avbokning i slutet av dessa villkor för att lämna in din begäran om att avbryta Order ("Avbeställningsbegäran"). Alternativt kan Annulleringsförfrågan skickas till oss antingen skriftligen (t.ex. via brev, fax eller e-post), eller genom att returnera varan till oss (om varan redan har levererats till dig). Du behöver inte ge oss någon anledning till avbokningen. Om du skickar e-post till oss eller skriver till oss, var vänlig och fyll i detaljer om din beställning för att hjälpa oss att identifiera den. Om du skickar ditt meddelande om uppsägning via e-post eller post, är din avbokning effektiv från det datum då du skickar oss e-postmeddelandet eller skickar brevet till oss. Till exempel har du meddelat oss i tid så länge du får ditt brev till det sista inlägget på sista dagen i avbokningsperioden eller maila oss före midnatt den dagen.

Du kan adressera din avbeställningsbegäran till:

JagSyns - Tryck & Reklam. 
Njupgränd 3
135 55 Tyresö
Sweden

ServiceCall 0046 - 732 579 550 e-post: shop@JagSyns.se

(2) Konsekvenser av avbokning Vi ska:

 1. a) återbetala det fulla priset du betalade för Produkterna eller, där endast en del av Ordern är avbokad, en återbetalning i förhållande till de berörda produkterna. Vi har enligt lag tillåtet att sänka återbetalningen för att återspegla eventuella minskningar av Produktens värde, om det här har orsakats av att du hanterar dem på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik.
 2. b) återbetala eventuella leverans kostnader som du betalat, men enligt lag tillåts det maximala bidraget kostnaderna för leverans med den billigaste leveransmetoden vi erbjuder (förutsatt att detta är en vanlig och allmänt acceptabel metod).
 3. c) göra återbetalningen 14 dagar efter den dag då vi mottar Produkterna tillbaka från dig eller, om tidigare, den dag då du ger oss bevis för att du har skickat Produkterna tillbaka till oss. Vi kommer att återbetala dig på det kreditkort eller betalkort som du betalar fö

Om inte produkten är felaktig eller inte som beskrivet ansvarar du för kostnaden för att returnera produkterna till oss.

Om du skickar oss en Avbeställningsbegäran, returnerar du innehållet i Ordern till oss helt. Om endast en del av Ordern är föremål för en Avbeställningsbegäran, returnerar du den relevanta delen till oss.

Du måste ta rimlig hand om Produkterna medan de är i din besittning.

Rådgivning om din juridiska rätt finns tillgänglig från ditt lokala medborgarråds rådgivningsbyrå eller handelsstandardkontor.

(1) Beskrivningen av Tjänsterna från JagSyns - Tryck & Reklam till Kunden anges i Orderbekräftelsen och från eventuella överenskomna ändringar eller tillägg till kontraktet. Med förbehåll för någon motsats i ett visst fall:

 1. a) Alla artiklar som beställts för offsettryck ska framställas enligt standardiseringen för offsettryck med processfärger som utvecklats av Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA) tillsammans med Bundesverband für Druck und Medien (bvdm), som anges i DIN ISO 12647.
 2. b) Följande toleranser gäller: 1 mm för avfall, 1 mm för vikning och 1 mm för bindning. c) Mindre färgvariationer kan inträffa mellan prov och order och mellan order.
 3. d) JagSyns - Tryck & Reklam byter då och då sina egna leverantö De resulterande mindre varianterna av produkterna skall inte betraktas som defekter.

(2) Inköpsordern kan endast ändras genom att ingå ett ändringsavtal eller skriftligt tilläggsavtal. JagSyns - Tryck & Reklam ska inte vara skyldig att acceptera de ändringar som krävs av kunden.

(3) JagSyns - Tryck & Reklam ska inte vara kontraktsmässigt skyldig att skicka de utskriftsdata som är nödvändiga för att slutföra ordern. Detta är en skyldighet att samarbeta med Kunden, om det inte föreligger någon överenskommelse om det motsatta i ett visst fall.

(1) JagSyns - Tryck & Reklam ska utföra alla utskriftsorder uteslutande på grundval av tryckdata. Utskriftsdata ska tillhandahållas i format och i enlighet med specifikationerna i orderprocessen, särskilt under fältet "Utskriftsdata". Om olika dataformat eller specifikationer används, finns det ingen garanti för felfri utskrift. Kunden ska se till att den håller kopior av utskriftsdata, eftersom JagSyns - Tryck & Reklam tar bort utskriftsdata efter avslutad utskrift.

(2) Kunden åtar sig att inte skicka JagSyns - Tryck & Reklam till innehåll som är pornografiskt, höger eller vänster extremistiskt, rasistiskt, diskriminerande eller innehåll som kan skadas de unga, förhärligar våld, ärekränkande, kränker tredje mans rättigheter eller annars är ett brott mot Storbritanniens lagar. Om kunden bryter mot denna skyldighet, har JagSyns - Tryck & Reklam rätt att säga upp avtalet utan föregående meddelande. Ovanstående gäller utan att det påverkar andra rättigheter och rättsmedel i JagSyns - Tryck & Reklam.

(3) Kunden ska noggrant kontrollera utskriftsdata innan den skickas till JagSyns - Tryck & Reklam, för att säkerställa att den passar för att utskriftsordningen ska utföras och att den uppfyller ovanstående krav.

(1) JagSyns - Tryck & Reklam ska vara skyldig att endast kontrollera utskriftsdata i den utsträckning som anges i informationen från JagSyns - Tryck & Reklam i orderplaceringsprocessen ("datakontroll"), och i så mån endast JagSyns - Tryck & Reklam ska meddela Kunden att eventuella brister som det upptäcker i utskriftsdata. Om kunden snabbt följer en sådan anmälan antingen (a) tillhandahåller ändrade korrekta utskriftsdata eller (b) instruerar JagSyns - Tryck & Reklam att fortsätta att skriva ut med de defekta utskriftsdata, kan JagSyns - Tryck & Reklam (men inte vara skyldig) göra sådana mindre ändringar för att korrigera brist som det anser vara nödvändigt och fortsätt sedan med utskriften.

(2) JagSyns - Tryck & Reklam åtar sig ingen annan kontroll av utskriftsdata. Kunden bekräftar att det finns risk för eventuella fel i det tryckta materialet på grund av fel i utskriftsdata och JagSyns - Tryck & Reklam ansvarar inte för detsamma.

(3) JagSyns - Tryck & Reklam kan, men kommer inte vara skyldig att, kontrollera innehållet i utskriftsdata för att upptäcka eventuella överträdelser av förbudet enligt § 9 § 2.

färgprofil när du använder freedesign-utskriftsdata

(1) JagSyns - Tryck & Reklam har ingen skyldighet att konvertera utskriftsdata från något annat format än de överenskomna formaten. Om parterna i vilket enskilt fall som helst överensstämmer med en sådan omvandling, ska omvandlingen ske på Kundens egen risk. Kunden bekräftar att omvandlingar ger upphov till allmän risk för att data förloras till följd av omvandlingsprocessen eller presenteras annorlunda än det ursprungliga formatet.

(2) JagSyns - Tryck & Reklam kan konvertera utskriftsdata som inte skickats i CMYK-läget, men en sådan omvandling sker på kundens risk. Omvandling av RGB-data eller ICC-färgprofiler kommer naturligtvis att resultera i avvikelser i färg från originalet och återigen kommer ansvaret för dessa avvikelser att vara enbart hos kunden.

(3) När du använder utskriftsdata skapad med onlineprogrammet freedesign®, behandlas utskriftsdata på kundens egen risk om de bearbetas i ett RGB-färgläge som skiljer sig från det som anges i orderprocessen. Särskilt när CMYK-data eller ICC-färgprofiler bearbetas kan det finnas inneboende färgvariationer från originalet.

(1) Kunden kan välja provtryck på papper eller digitalt skärmprovtryck som skapas mot en extra kostnad. Utskriftsbilden av ett provtryck som är förberett i digital utskrift innehåller mindre variationer från det tryckta materialet som ska tillverkas i offsettryck på grund av den olika trycktekniken. Detta gäller ännu mer för skärmprovtryck, på grund av skärmdisplayen. JagSyns - Tryck & Reklam strävar ändå efter att skapa provtryck så nära original som möjligt.

(2) För att undvika försenad leverans måste kunden bekräfta godkännande för utskrift så snart provtrycket har levererats, om det inte finns några fel. Vid godkännande bekräftar kunden utskriftsdata i den form som ingår i beviset, med förbehåll för överenskommen kvalitetsstandard, toleranser och färgvariationer.

(3) Om kunden avvisar beviset måste det skicka reviderad utskriftsdata till JagSyns - Tryck & Reklam (kundsamarbete). I detta fall ska produktionsschemat återkomma från mottagandet av de reviderade uppgifterna.

(1) Varje icke-anpassad produkt som erbjuds av JagSyns - Tryck & Reklam har en detaljerad beskrivning av dess natur och egenskaper, tillsammans med instruktioner för användning och säkerhetsanvisningar (där det är tillämpligt) som finns på webbplatsen.

De relevanta produktbeskrivningarna ska införlivas i avtalet mellan JagSyns - Tryck & Reklam och Kunden när Ordern avslutas.

(2) Observera att bläck och lacker har en begränsad lagringstid. De bläck och lacker som erbjuds av JagSyns - Tryck & Reklam är utformade för att vara lämpliga för de flesta rutinmässiga utskriftsarbeten. Om en kund önskar använda dem på ovanliga utskriftsunderlag eller för en ovanlig applikation, är det dock mycket lämpligt att genomföra preliminära försök för att kontrollera om de är lämpliga och lämpliga för det avsedda ändamålet. (3) Produktbeskrivningarna innehåller också information på de överenskomna toleranserna som är vanliga i branschen. Dessa hänför sig särskilt till papper till kvantitet, vikt, dimensioner, trim, färgtoleranser, mätförhållanden och mätningar.

(1) Priserna på Tjänsterna som tillhandahålls av JagSyns - Tryck & Reklam kommer att vara som citerade på JagSyns - Tryck & Reklam, förutom i händelse av uppenbart fel och bekräftas i Orderbekräftelsen tillsammans med eventuella överenskomna ändringar och tillägg till Ordern.

(2) JagSyns - Tryck & Reklam förbehåller sig rätten att ändra sitt pris från tid till annan, men det påverkar inte beställningar för vilka JagSyns - Tryck & Reklam har utfärdat Orderbekräftelse.

(3) Om inte annat avtalats inkluderar de angivna priserna förpackning och mervärdesskatt till gällande skattesats, men inkluderar inte leveransavgifter (vare sig i eller utanför Sverige), skatter, skattekostnader och tull vid leveranser utanför Sverige.

(4) Leveransavgiften kommer att ges till dig innan du aktiverar knappen "Komplett inköpsorder". Alla dessa avgifter kommer att beräknas på JagSyns - Tryck & Reklam-webbplatsen innan kunden slutför sin inköpsorder.

(5) Eventuella kostnader som uppstår vid efterföljande ändringar av tryckdata som Kunden orsakat ska betalas av Kunden.

(1) Om betalning efter faktura har avtalats skriftligen av JagSyns - Tryck & Reklam för en Kund, måste betalning ske i sin helhet senast sju kalenderdagar efter mottagandet av Orderbekräftelsen. Om betalning inte görs vid förfallodag förbehåller JagSyns - Tryck & Reklam sig rätten att avbryta relevant order (er) och att ansöka om likvida skador i enlighet med § 22.

(2) Betalning måste ske med hjälp av [ett betalkort eller kreditkort, eller via banköverföring].

(3) JagSyns - Tryck & Reklam gör fakturor endast i elektronisk form via e-post och är inte skyldig att lämna faktura i pappersform.

(4) Fakturor skall betalas netto omedelbart efter mottagandet av faktura.

(5) JagSyns - Tryck & Reklam ska ha rätt att allokera betalningar till kundens äldre skulder först, trots eventuella kundbestämmelser, och ska informera Kunden om vilken utjämning som gjorts. Om kostnader och ränta redan har uppkommit, har JagSyns - Tryck & Reklam rätt att söka betalningen till kostnaderna först, sedan till ränta och slutligen till den primära skulden.

(6) En betalning ska inte träda i kraft förrän clearade medel är tillgängliga för JagSyns - Tryck & Reklam.

(7) När det gäller returdebiteringar eller återkrav återbetalar kunden eventuella bankavgifter som uppstår i JagSyns - Tryck & Reklam, såvida det inte kan hänföras till Kundens handling eller utelämnande.

(1) All information om tidsgränser eller tidsgränser för JagSyns - Tryck & Reklam som tillhandahåller tjänsten är endast vägledande. Det betyder inte bindande eller garanterade leveransdatum, såvida inte en bestämmelse tvärtom har avtalats skriftligen med kunden. Om JagSyns - Tryck & Reklam upptäcker vid behandling av en Order som Ordern inte kan levereras inom den angivna tiden ska Kunden informeras om detta separat via e-post. Produktionsscheman beräknas på arbetsdagar. [Om du är en konsument kommer vi att leverera produkterna till dig inom [30 dagar].]

(2) Om leverans av produkten överenskommits enligt beställningsfristen och leveransdatum, hänvisas till datumet för överlämnandet till föraren, transportören eller annan tredje part som är instruerad att tillhandahålla transporten.

(3) JagSyns - Tryck & Reklam är inte ansvarig enligt detta kontrakt där det uppstår förseningar på grund av force majeure och till händelser som väsentligt hindrar eller frustrerar prestanda från JagSyns - Tryck & Reklam, med undantag för bara tillfälligt, inklusive särskilt all sorts nedbrytning, svårigheter att skaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, juridisk spärr, officiella direktiv eller leverantörers bristande leverans, leverans korrekt eller leverans i tid ("Force Majeure Event"), som JagSyns - Tryck & Reklam inte ansvarar för, JagSyns - Tryck & Reklam. I den mån som Force Majeure-händelsen är av tillfällig varaktighet, har JagSyns - Tryck & Reklam rätt att försena tillhandahållandet av Tjänsten med tiden för Force Majeure Event plus en rimlig starttid. Vid eventuell Force Majeure Event som är mer än tillfällig har JagSyns - Tryck & Reklam rätt att helt eller delvis återkalla kontraktet avseende den del som ännu inte har utförts. Om Force Majeure-händelsen varar längre än två månader har kunden rätt att dra tillbaka avtalet avseende den del som ännu inte har fullgjorts, med förbehåll för en rimlig frist.

(4) För att JagSyns - Tryck & Reklam ska kunna uppfylla sitt produktionsschema måste kunden tillhandahålla rättvisa, fullständiga och skyldiga skyldigheter, inklusive att skicka rätt utskriftsdata, tillhandahålla utskriftsgodkännande och förskottsbetalning i sin helhet eller om inte betalning på faktura har överenskommits som ett undantag. Om utskriftsdata och / eller utskriftstillstånd mottas efter klockan 11.00 (brittisk tid), ska produktionsschemat påbörjas först på följande arbetsdag.

(1) Om kunden är en företagskund ska följande bestämmelser gälla:

 1. a) Leveransen kommer att slutföras och risken i Produkterna ska överlämnas till Kunden vid överlåtelse av Produkten till Transportentreprenören (och i detta avseende ska detta tas som påbörjande av lastningsprocessen). Detta gäller oavsett vem som bär leveranskostnaderna, och även om produkterna transporteras av JagSyns - Tryck & Reklam egna medarbetare. Om leveransen försenas av skäl som Kunden är ansvarig för ska risken övergå till Kunden från det datum då JagSyns - Tryck & Reklam har meddelat Kunden att de Produkter som ska levereras är färdiga för leverans.
 2. b) Vid kundens skriftliga förfrågan och kostnad ska sändningen försäkras mot försäkringsförluster från JagSyns - Tryck & Reklam.
 3. c) Om kunden inte tar emot leverans av Produkterna, är JagSyns - Tryck & Reklam inte skyldig att lagra Produkterna säkert för Kunden, om inte förseningen orsakas av en Force Majeure Event eller att JagSyns - Tryck & Reklam bryter mot sina skyldigheter och JagSyns - Tryck & Reklam ska har rätt att förstöra leveransen efter att ha kontrollerat att avsändningen utfördes på rätt sätt efter att ha anmält Kunden och efter att en rimlig tidsgräns för insamling har löpt ut, utan att det påverkar JagSyns - Tryck & Reklams krav på betalning av priset för sådana Produkter. Tillfällig lagring ska ske på kundens kostnad och risk.
 4. d) Förvaringskostnaderna efter överföring av risk ska bäras av Kunden. När varor lagras av JagSyns - Tryck & Reklam ska lagringskostnaderna vara 0,25% av fakturabeloppet för de Produkter som ska lagras per vecka eller del därav, under förutsättning att JagSyns - Tryck & Reklam har rätt att hävda och underbygga högre eller lägre faktiska upplagda kostnader för lagring.

(2) Om kunden är en konsument, kommer risken i produkterna endast att passa kunden när produkten levereras till leveransadressen i orderbekräftelsen.

(3) Om en affärskund eller konsument har avtalats om att Kunden samlar in produkterna från JagSyns - Tryck & Reklam ska JagSyns - Tryck & Reklam presentera Produkterna för insamling på den överenskomna adressen och meddela Kunden att Produkterna är klara För insamling. Kunden ska samla in Produkterna inom en vecka efter anmälan. Om kundens förseningar samlar in sändningen har JagSyns - Tryck & Reklam rätt att sätta Kunden en rimlig frist och att skicka Produkterna till Kunden på Kundens bekostnad när denna period har löpt ut. Vid fastställandet av graceperioden ska JagSyns - Tryck & Reklam meddela Kunden de rättsliga följderna av periodens utgång. Detta påverkar inte några ytterligare rättigheter och rättsmedel i JagSyns - Tryck & Reklam, till exempel krav på ersättning för lagringskostnader.

(4) JagSyns - Tryck & Reklam ska endast ha rätt att leverera delleveranser om delleveransen är av användande för Kunden med tanke på produktens avsedda syfte. Om kunden är konsument, kommer JagSyns - Tryck & Reklam bära alla ytterligare fraktkostnader.

(1) OM KUNDEN ÄR KONSUMENT, SKALL JAGSYNS - TRYCK & REKLAM RÄTTA TITEL PÅ PRODUKTERNA SOM LEVERAS UNDER KONTRAKTSPRISEN FÖR PRODUKTERNA I BETRÄFFANDE TILLGÅNDSSTATUS.

(2) Om kunden är en företagskund ska följande bestämmelser gälla för produkterna:

 1. a) JagSyns - Tryck & Reklam behåller titeln till och äganderätten till Produkterna tills JagSyns - Tryck & Reklam har mottagit hela priset för Produkterna i kontanter eller cleared funds.
 2. b) Fram till dess att äganderätten till Produkterna har övergått till Kunden från JagSyns - Tryck & Reklam ska affärskunden:

jag) håller produkterna på en fiduciary basis som JagSyns - Tryck & Reklam's bailee;

 1. ii) Förvara Produkterna (på företagskundens kostnad) separat från alla andra Produkter från Företagskunden eller någon tredje part på ett sådant sätt att de förblir lätt identifierbara som JagSyns - Tryck & Reklams egendom;

iii) inte förstöra, avfärda eller dölja några identifierande märken eller förpackningar på eller i samband med produkterna,

 1. iv) Håll Produkterna lagrade på platser i Förenade kungariket

Konungariket meddelade JagSyns - Tryck & Reklam skriftligen och beviljar JagSyns - Tryck & Reklam, dess anställda och agenter en oåterkallelig licens för att komma in på alla lokaler där Produkterna är belägna under normala öppettider för att säkerställa att företagskunder uppfyller bestämmelserna i denna paragraf 18 (2).

 1. c) Företagskunden får använda eller sälja produkterna före titeln och äganderätten har gått till den förutsatt att
 2. i) Försäljning ska ske under normal kundkundens verksamhet till fullt marknadsvärde.
 3. ii) En sådan försäljning ska vara en försäljning av JagSyns - Tryck & Reklams egendom på företagskundens egna räkning och företagskunden ska vara huvudansvarig när han gör sådan försäljning
 4. d) Spara som anges i klausul c ska Business Kunde inte sälja, ge, lova, låna, hyra, ladda eller på annat sätt avyttra Produkterna tills Företagskunden har uppfyllt villkoren i klausul a.
 5. e) JagSyns - Tryck & Reklam får, när det är ägaren till Produkterna, (och utan att det påverkar andra rättigheter som det kan ha enligt eller enligt dessa villkor) kräva att produkterna omedelbart återlämnas, och företagskunderna ska genast uppfylla sådan efterfrågan och bära kostnaderna för sådan avkastning.
 6. f) Om företagskunden inte återlämnar de produkter som JagSyns - Tryck & Reklam kräver enligt e ska affärskunden ge Dem en oåterkallelig licens till JagSyns - Tryck & Reklam, dess anställda och agenter för att komma in i alla lokaler där Produkten är belägen under normala öppettider för att ta bort produkterna (kostnaden för att göra det som ska bäras av företagskunden) för att sälja eller på annat sätt hantera produkterna.
 7. g) Utan hinder av bestämmelserna i denna klausul kan JagSyns - Tryck & Reklam stämma för priset på produkterna.
 8. h) Företagskunderna ska omedelbart anmäla JagSyns - Tryck & Reklam skriftligen om någon hotar att utfärda någon form av insolvensförfarande mot företagskunden eller försöker utse en mottagare, en administratör, en administrativ mottagare eller en chef över någon av företagskundens egendom, och ska anmäla JagSyns - Tryck & Reklam skriftligen innan han påbörjar ett sådant förfarande eller ingått något frivilligt arrangemang eller sammansättning med sina fordringsägare.
 9. i) JagSyns - Tryck & Reklam ska ha rätt att tilldela och överlåta all eller någon av dess rättigheter, titel och intresse för något avtal mellan företagskunden och JagSyns - Tryck & Reklam, Produkterna och alla summor som det hänför sig till för Produkterna och ska meddela företagskunden av varje sådan uppgift.
 10. j) Till dess att full betalning görs kommer företagskunderna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Produkterna, inklusive deras försäkring mot alla vanliga risker med ett försäkringsbolag som godkänts av JagSyns - Tryck & Reklam för produktens fulla ersättningsvärde. Företagskunderna kommer att anskaffa att JagSyns - Tryck & Reklam är intresserad av någon sådan försäkringspolicy och att en kopia av policyen levereras till JagSyns - Tryck & Reklam vid dess uppbyggnad.
 11. k) Om någon del av denna klausul är eller blir olaglig, ogiltig eller inte verkställbar enligt lagen i någon jurisdiktion, som inte påverkar eller försämrar
 12. i) lagenligheten, giltigheten eller verkställigheten i denna jurisdiktion av någon annan del av detta avtal eller
 13. ii) lagenligheten, giltigheten eller verkställbarheten enligt lagen om någon annan jurisdiktion i detta eller någon annan del av detta avtal

(1) Med förbehåll för § 15.4 ska alla belopp som betalas enligt detta avtal betalas i sin helhet utan avdrag eller förbehåll annat än vad som föreskrivs i lag och ingen part har rätt att göra anspråk på kredit, avräkning eller motkrav mot den andra för att motivera att betalning av sådant belopp helt eller delvis återbetalas.

(2) JagSyns - Tryck & Reklam kan när som helst tilldela, överföra, debitera, underentreprenera eller handla på något annat sätt med alla eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt kontraktet. Kunden får inte tilldela, överföra, debitera, underleverantiera eller handla på något annat sätt med alla eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan föregående skriftligt samtycke från JagSyns - Tryck & Reklam.

(1) Om kunden är en företagskund:

 1. a) JagSyns - Tryck & Reklam garanterar att vid leverans och under 3 månader från leverans ska Produkterna:
 2. i) vara fri från materiella defekter
 3. ii) följa beskrivningen i Orderbekräftelsen. Denna garanti gäller emellertid inte under de omständigheter som beskrivs i punkt b.
 4. b) Garantin i klausul (a) gäller inte för eventuella brister i Produkterna som härrör från: i) rättvist slitage
 5. ii) uppsåtlig skada, onormal lagring eller arbetsförhållanden, olycka, försummelse av kunden eller av någon tredje part

iii) användning eller användning av Produkterna annat än i enlighet med användaranvisningarna iv) Eventuell ändring av Produkterna av Kunden eller av en tredje part. eller
v) Alla specifikationer eller instruktioner som tillhandahålls av Kunden, inklusive Utskriftsdata. c) Om kunden är en företagskund och bryter mot ovanstående garanti om:

 1. i) Kunden meddelar skriftligen till JagSyns - Tryck & Reklam under garantiperioden inom rimlig tid för upptäckten att vissa eller alla produkter inte uppfyller garantin enligt klausul a;
 2. ii) Kunden (om den begärs av JagSyns - Tryck & Reklam) returnerar sådana varor till JagSyns - Tryck & Reklam s affärsställe till Kundens kostnad, och

iii) JagSyns - Tryck & Reklam får ett rimligt tillfälle att undersöka sådana produkter;

 1. d) JagSyns - Tryck & Reklam kommer att, om det är övertygat om att det föreligger ett sådant brott, efter eget val, reparera eller byta ut de defekta varorna eller återbetala priset på de defekta Produkterna i sin helhet tillsammans med rimliga leveranskostnader som uppkommit av kunden.
 2. e) JagSyns - Tryck & Reklam uppfyller denna klausul (c) kommer att vara Kundens exklusiva åtgärd för brott mot garantin i klausul (a).

(2) Om kunden är en konsument, har kunden rättsliga rättigheter i förhållande till produkter som är felaktiga eller inte som beskrivna.

(1) Om kunden är en företagskund:

 1. a) JagSyns - Tryck & Reklam levererar endast Produkterna för internt bruk av Kundens verksamhet och Kunden förbinder sig att inte använda Produkterna för några återförsäljningsändamå
 2. b) Inget i dessa villkor begränsar eller utesluter JagSyns - Tryck & Reklam ansvar för:
 3. i) dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet
 4. ii) bedrägeri eller bedräglig förvrängning

iii) Åsidosättande av villkoren enligt § 12 i lagen om försäljning av varor 1979 (titel och tyst besittning). eller

 1. iv) defekta produkter enligt konsumentskyddslagen 1987
 2. c) Med förbehåll för klausul 1 b ska JagSyns - Tryck & Reklam under inga omständigheter vara skyldig Kunden, oavsett om det föreligger kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt som uppkommer under eller i samband med Avtalet för:
 3. i) förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter
 4. ii) förlust eller korruption av data, information eller programvara iii) förlust av affärsmöjlighet
  iv) förlust av förväntade besparingar
  v) förlust av goodwill eller
 5. vi) Indirekt eller fö
 6. d) Med förbehåll för klausul 1 b och c, JagSyns - Tryck & Reklam: s totala ansvar gentemot kunden avseende alla andra förluster som uppstår under eller i samband med kontraktet, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt får inte överstiga ett belopp som motsvarar priset på Tjä
 7. e) Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor ger JagSyns - Tryck & Reklam ingen representation, garantier eller åtaganden i förhållande till Tjänsterna (inklusive produkterna). Eventuell representation, villkor eller garanti som kan vara underförstådd eller införlivad i dessa Villkor enligt lag, gemensam lag eller på annat sätt utesluts i den utsträckning som tillåts enligt lag. JagSyns - Tryck & Reklam ansvarar inte särskilt för att produkterna är lämpliga för kundens ändamå

(2) OM KUNDEN ÄR KONSUMENT:

 1. a) Om JagSyns - Tryck & Reklam inte följer dessa villkor är JagSyns - Tryck & Reklam ansvarig för förlust eller skada som Kunden lider av, vilket är ett förutsebart resultat av JagSyns - Tryck & Reklams åsidosättande av dessa Villkor eller vår försumlighet, men JagSyns - Tryck & Reklam ansvarar inte för förluster eller skador det är inte fö Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av JagSyns - Tryck & Reklams överträdelse eller om de övervägdes av Kund och JagSyns - Tryck & Reklam vid den tidpunkt då de ingått kontraktet.
 2. b) JagSyns - Tryck & Reklam levererar endast Produkterna för privat och privat bruk. Kunden förbinder sig att inte använda Produkten för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, och JagSyns - Tryck & Reklam ansvarar inte för Kunden för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmö
 3. c) JagSyns - Tryck & Reklam utesluter inte eller begränsar sitt ansvar för:
 4. i) dödsfall eller personskada orsakad av JagSyns - Tryck & Reklam's försumlighet
 5. ii) bedrägeri eller bedräglig förvrängning

iii) Överträdelse av villkoren enligt § 12 i lagen om försäljning av varor 1979 (titel och tyst besittning)

 1. iv) Överträdelse av villkoren enligt 13-15 § i lagen om försäljning av varor 1979 (beskrivning, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för syfte och prover) och
 2. v) Defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987.

skräddarsydda produkter

(1) Om en beställning annulleras eller avslutas av någon av någon anledning av någon anledning (annat än som standard eller JagSyns - Tryck & Reklam) betalar kunden följande ersättning till JagSyns - Tryck & Reklam:

 1. a) Om beställningen av en anpassad produkt avslutas före den punkt där JagSyns - Tryck & Reklam sätter ordningen på tryckplattan ("Pooling")

Netto ordervärde (orderpris inklusive moms men exklusive fraktkostnader) Ersättning (GBP)
Upp till 20 GBP - 4 GBP
GBP 20,01 till GBP 425 - GBP 12

425,01 GBP och mer - 20 GBP

 1. b) Om ordern avslutas efter Pooling, fylls hela Ordervärdet.

(2) Kunden instämmer i att ersättning enligt denna § 22 är rättvis och rimlig och utgör en genuin uppskattning av de kostnader som JagSyns - Tryck & Reklam kommer att uppkomma vid uppsägning eller uppsägning av order.

(1) JagSyns - Tryck & Reklam ska uteslutande ha rätt till ägande, upphovsrätt och alla andra tillhörande rättigheter till de tryckta medier som producerats och används för att producera trycket.

(2) Säkerhetsutskrifter och beviskopior ska förstöras efter sex månader om inga invändningar har mottagits då. Den skickade utskriftsdata ska förstöras efter det att det tryckta materialet har tillverkats.

(3) Kunden ska se till att den har alla rättigheter att använda, sprida och publicera överförda data, särskilt när det gäller text och grafiskt material.

(4) Kunden ska skada eventuella förluster för JagSyns - Tryck & Reklam som härrör från fordringar från tredje part för överträdelse av industriell äganderätt och andra rättigheter som härrör från kundens

specifikationer, text eller bilder som tillhandahålls. Kunden kommer att ersätta JagSyns - Tryck & Reklam för alla ansvar, kostnader och kostnader som JagSyns - Tryck & Reklam har lidit till följd av sådana påståenden (oavsett om det är framgångsrikt) av tredje part.

Parterna får inte göra tillgängliga för tredje mans affärs- eller affärshemligheter eller annan konfidentiell information som härrör från affärsrelationen eller tillhandahålls till den andra parten. Detta förbud ska förbli i kraft efter uppsägning av kontraktet.

Detta avtal och andra dokument eller material som avses (inklusive avsnitt B) regleras av England och Wales lagar. Om kunden är en företagskund, kommer domstolarna i England och Wales att ha exklusiv behörighet i förhållande till eventuella tvister som härrör från detta kontrakt.

Kundinformation

Nedan anges information om omständigheter som rör bildandet av ett kontrakt och dess genomförande på grundval av inköpsorder och deras genomförande.

Den angivna informationen ingår i vårt kontrakt med dig. Villkoren för detta finns i de allmänna villkoren för produktion av tryckt material (GTC). Du kommer att få en annan kopia av Kundinformationen och GTC igen via e-post efter att du har placerat din Beställnings Order, i form av en bilaga i .pdf-format med Orderbekräftelsen.

Denna information är sålunda tillgänglig för dig offline när som helst efter avtalets slut.

Information om säljaren
Försäljaren av produkter på JagSyns - Tryck & Reklam är

JagSyns - Tryck & Reklam: JagSyns - AffärsUtveckling, FA Ab Njupgränd 3
13555 Tyresö
Bolagsregistret: Sverige, Org.Nr. 556987-9553 Momsnummer: SE556987955301

ServiceCall: 0046-732 579 550 E-post: shop@JagSyns.se Internet: shop.JagSyns.se

Information om rätten att avbryta

JagSyns - Tryck & Reklam säljer personligt tryckt material producerat enligt kundspecifikation. Det finns därför ingen rätt att avbryta en beställning i förhållande till några skräddarsydda produkter.

III. Information om garantierättigheter

Mer information om garanti finns i GTC: erna. Produkterna måste inspekteras för manifesta fel direkt efter leverans. Eventuella fel måste rapporteras omedelbart till JagSyns - Tryck & Reklam. ett e-mail till info@JagSyns - Tryck & Reklamshopservices.com är tillräckligt för detta ändamål. Inga garantier utöver de skyldigheter som krävs enligt lag föreskrivs för de Produkter eller tjänster som tillhandahålls.

Övriga upplysningar om kontraktet Allmänna villkor
Den nuvarande versionen av vår GTC gäller.

Produktbeskrivning

Du kan se och skriva ut en produktbeskrivning med knappen "Visa flygblad" för den produkt du har angett. Priserna visas också individuellt för den valda produkten. Du kan skriva ut en vägledande citat med knappen "Skriv ut citat".

Betalning, prestanda, leverans

Du kan definiera arrangemangen för betalning, leverans och prestanda själv genom att välja typ av betalning och typ av frakt.

Om du väljer automatisk överföringsförfarande, då specifikt för debiteringsförfarandet, måste du skriva ut sidan för automatisk debiteringsmandat, komplettera och underteckna det och skicka originalen tillbaka till oss. Inga produkter kommer att skickas tills vi har originalet av det ifyllda formuläret med din signatur.

Leveransdatumet som anges i citatet eller i orderbekräftelsen avser återspeglar vår nuvarande arbetsbelastning. Det är ett vägledande leveransdatum som inte är bindande. Vi levererar endast inom Storbritannien.

Avtalsprocess

Kontraktet mellan dig och JagSyns - Tryck & Reklam bildas genom att du utformar en produkt till dina krav på webbplatsen och skickar en inköpsorder till oss (efter noggrann kontroll av din beställning). Om du märker några fel har du möjlighet att ändra designen igen när du slutför din beställning. Detta påpekas uttryckligen när du bekräftar inköpsordern genom att klicka på "Komplett inköpsorder" -knappen.

Vårt kvitto på inköpsordern kommer att bekräftas direkt efter att du skickat det. Kontraktet avslutas dock inte förrän vi accepterar inköpsordern och skickar bekräftelse på order via e-post.

Om ett beställt specialformat är tekniskt inte möjligt att skriva ut kan JagSyns - Tryck & Reklam avvisa acceptans av ditt erbjudande och skicka in ett motbud med en tekniskt genomförbar version av din beställning. I så fall ska kontraktet ingås endast vid godkännande av vårt motbjudande. Du kan avböja detta erbjudande, i vilket fall din beställning kommer att avbrytas och du får återbetalning av eventuellt betalt pris på förhand.

Information om tillgängligheten av avtalsbestämmelserna

Vi lagrar din orderinformation och personuppgifter i syfte att behandla kontrakt. Information om alla frågor som rör upprättandet av kontraktet och dess genomförande, dina beställningsuppgifter lagrade av oss och en kopia av våra allmänna villkor kommer att skickas till dig igen via e-post med din orderbekräftelse. Du kan spara det här e-postmeddelandet på din dator för att få data tillgänglig när som helst. Du kan även se dina beställningsuppgifter och dina personuppgifter genom att logga in på vårt kundområde när som helst.

VII. Information om dina uppgifter

Vi använder de personuppgifter du ger för att beställa Produkterna (t.ex. namn, adress, betalningsdata) endast för att utföra och bearbeta kontraktet. När ordern har lagts, bearbetas den genom vårt moderbolag, JagSyns - Tryck & Reklam.com, och Vi vidarebefordrar därför de uppgifter som lämnats vid orderplacering till JagSyns - Tryck & Reklam.com SE för detta ändamål. Din adress och kontaktinformation delas med alla budfirmor vi använder för att leverera Produkter till dig. Vi kan också ge information om dig till kreditreferensbyråer (se § 5 i GTC). Om du inte vill bli informerad i framtiden om nya produkter och andra innovationer i vårt sortiment, kan du ange detta under registrering eller när du ändrar din kundprofil. Du har också möjlighet att få tillgång till informationen vi håller om dig, ändra den eller ta bort den. Detta medför ingen extra kostnad utöver vad din leverantör debiterar för att skicka e-postmeddelandet. Som registrerad enligt Data Protection Act 1998 har du rätt att invända mot att dina data används eller överförs för reklamändamål (blockindikator). Det finns också en rätt att avslöja, och under vissa omständigheter en rätt att ändra, blockera och ta bort dina uppgifter lagrade i en av våra filer.

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta vår dataskyddschef John Doe.

JagSyns - Tryck & Reklam: JagSyns - AffärsUtveckling, FA Ab Njupgränd 3
13555 Tyresö
Bolagsregistret: Sverige, Org.Nr. 556987-9553 Momsnummer: SE556987955301

ServiceCall: 0046-732 579 550 E-post: shop@JagSyns.se Internet: shop.JagSyns.se

VIII. Lagrar denna kundinformation

Du kan lagra denna kundinformation permanent och se filen offline när som helst. För att öppna filen behöver du bara programvara som kan läsa textfiler.

Samtycke till de allmänna villkoren
Jag har läst och förstått de allmänna användarvillkoren och godkänt deras ansökan.

Senast ändrad: 3 April 2019 ---

 

Skriv ut