Bolagsinformation

JagSyns Tryck & Reklam AB

Besöksadress (bokade besök):
Kungsgatan 60, Stockholm

Postadress:
13555 Tyresö - Sverige

Kommunikation:
ServiceCall: 0046-732 579 550
E-post: shop@jagsyns.se

VAT - nummer: SE559241943501

Manuell order:

under 3500:- + 15 % max 150:-  

Faktura 30 dagar netto:

Manuell orderavgift +11% på angivna priser.

Föreningar, privatpersoner
och
periodiska tidskrifter.

Förening och privatperson 11% moms.
Periodisk tidskrift 0% moms. 


Kontakta vårt orderkontor

shop@jagsyns.se.