Dataskydd

Webbplats-integritetsskyddspolicy och tillika information till berörda enligt artikel 13 och
artikel 14 EU- uppgiftsskyddsförordning

Allmänna uppgifter

Uppgifter om ansvarigt ställe
Företag: JagSyns Affärsutveckling AB
Juridisk representant: Peter Edberg
Adress: Njupgränd 3, 13555 Tyresö
Kontaktdata dataskyddsombud: Peter Edberg +46 732579550

Allmänna databearbetningsinformationer
Berörda uppgifter:

Personrelaterade uppgifter samlas endast om du meddela oss dessa självmant. Därutöver
samlas inga personrelaterade uppgifter in. En bearbetning av dina personrelaterade uppgifter
utöver den lagstadda ramen sker endast på basis av ditt uttryckliga godkännande.
Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande.
Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning.
Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare.
Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av
övervägande intresse.
Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare
utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.
Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda
arkiveringsplikten och är i regel 10 år.

Specifika uppgifter om webbplatsen
Användning av ett nyhetsbrev

I samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev meddelar du oss din e-postadress samt
valfritt ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter används uteslutet för att tillsända dig
nyhetsbrevet. Dina vid prenumerationen av nyhetsbrevet lämnade uppgifter sparas hos oss
tills du avbeställer nyhetsbrevet igen. En avbeställning kan ske när som helst med den därför
avsedda länken på nyhetsbrevet eller genom ett motsvarande meddelande till oss. Med
avbeställningen motsäger du användningen av din e-postadress.
Din e-postadress som vi får i samband med köpet av en vara eller en tjänst använder vi
därutöver uteslutet för direktreklam i form av vårt nyhetsbrev för egna liknande varor eller
tjänster som de av dig beställda, om du inte har motsagt dig denna användning. Du kan
motsäga dig användningen av din e-postadress när som helst utan att det uppstår kostnader
annat en telekommunikationsavgifter enligt bastariffen. Din motsägelse (och därmed
avbeställning av vårt nyhetsbrev) kan ske genom lämpligt meddelande till vår e-postadress
(se impressum).

Användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc.
(„Google“). Google Analytics använder s.k. „Cookies“, textfiler som sparas på din dator och
som tillåter en analys hur du använder webbplatsen. Den av cookien skapade informationen
om hur du använder denna webbplats överförs i regel till en server från Google i USA och
lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kortas inom medlemsstater av
den Europeiska Unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet din IP-adress av Google innan. Bara i undantagsfall överförs hela IPadressen
till en server från Google och kortas där. På uppdrag av denna webbplatsens ägare
kommer Google att använda denna information för att utvärdera webbplatsens användning,
för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt
webbplatsen ägare i samband med webbplats- och Internetanvändningen. Den inom ramen
för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adress kommer inte att samköras med
andra data från Google. Du kan blockera lagringen av cookies med en motsvarande
inställning på din webbläsare; vi vill dock påpeka att i så fall kanske inte alla funktioner på
denna webbplats kan utnyttjas fullt ut. Du kan dessutom blockera registreringen av från
cookien skapade uppgifter om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) hos
Google samt bearbetningen av dessa uppgifter genom Google, genom att ladda ner och
installera den under följande Länk tillgängliga Browser-Plugin. Med tanke på diskussionen
om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att denna
webbplats använder Google Analytics med tillägget „_anonymizeIp()“ och därför IP-adresser
endast vidarebearbetas avkortade för att utesluta en direkt personkoppling. SFramförallt för
webbläsare på mobila enheter vänligen klicka på denna Länk, för att blockera den
anonymiserade registrering genom Google Analytics på denna webbplats för din webbläsare i
framtiden genom en s.k. „Opt-Out-Cookies“ .

Google AdWords Conversion Tracking
Denna webbplats använder Google AdWords Conversion Tracking en webbanalystjänst av
Google Inc. („Google“). Även Google AdWords Conversion Tracking använder s.k.
„Cookies“, textfiler som sparas på din dator och som tillåter en analys hur du använder
webbplatsen. Den av cookien skapade informationen om hur du använder denna webbplats
överförs till en server från Google i USA och lagras där. Google kommer att använda denna
information för att utvärdera webbplatsens användning, för att sammanställa rapporter om
webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster i samband med webbplats- och
Internetanvändningen. Google kommer eventuellt även att vidarebefordra dessa
informationer till tredje part om lagen så kräver eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter
på uppdrag av Google. Google komme runder inga omständigheter att samköra dessa data
med andra data från Google. Du kan generellt förhindra användningen av cookies om du i din
webbläsare blockerar lagringen av cookies.

Facebook Like knappen
Denna webbplats använder Social Plugins från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA (följande kallad „Facebook“). Om du besöker sidor som innehåller en
sådan Plugin, överförs automatiskt uppgifter om dit besöksbeteende till Facebooks servrar.
Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och till
Facebook överförda uppgifter. Är du inloggad på Facebook, kan Facebook tillordnar besöket
till ditt Facebook-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Facebook hittar du
under http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 knappen
Denna webbplats använder Social Plugins från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (följande kallad „Google“). Om du besöker sidor som
innehåller en sådan Plugin, överförs automatiskt uppgifter om dit besöksbeteende till Googles
servrar. Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och
till Google överförda uppgifter. Är du inloggad på Google, kan Google tillordnar besöket till
ditt Google-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Google +1 knappen hittar
du under http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter Button
Denna webbplats använder Social Plugins från Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA (följande kallad „Twitter“). Om du besöker sidor som innehåller
en sådan Plugin, kan uppgifter om dit besöksbeteende överföras automatiskt till servrar från
Twitter. Webbplatsens ägare har inget inflytande på typ och omfattning av de insamlade och
till Twitter överförda uppgifter. Är du inloggad på Twitter, kan Twitter tillordnar besöket till
ditt Twitter-konto. Ytterligare informationer om sekretesskydd på Twitter hittar du under
https://twitter.com/privacy.

Användning av egna „Cookies“
Denna webbplats använder egna „Cookies“, för att öka användarvänligheten („Cookies“ är
textfiler som skickas från webbservern till användarens webbläsare och lagras där för senare
avrop). Du kan generellt förhindra användningen av cookies om du i din webbläsare
blockerar lagringen av cookies. Detta kan dock leda till en begränsad funktionalitet.

Uppgifter om ytterligare databearbetningsprocesser
Specifika uppgifter om ansökningsprocessen
Berörda uppgifter: Ansökningsuppgifter
Bearbetningssyfte: Genomföra ansökningsprocessen
Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning.
Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting.
Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av
övervägande intresse, bl.a. kunder och intressenter inom ramen av ett kundbesök.
Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare
utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.
Varaktighet av datalagringen: Ansökningsuppgifter raderas i regel inom tre månader efter
beslutets meddelande, såvitt inte inom ramen för upptagning i en kandidatpool ett
godkännande för en längre datalagring föreligger.

Specifika uppgifter för bearbetning av kund-/intressentuppgifter
Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare
uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.
Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande, bl.a. offerter, uppdrag, försäljning och
fakturering, kvalitetssäkring
Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning
Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting,
för skeppning, transport och logistik, tjänsteleverantörer för tryck och utskick av information.
Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av
övervägande intresse, bl.a. för kreditupplysning vid fakturainköp, för elektronisk försändelse
av informationer, i kvalitetssäkringssyften.
Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare
utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.
Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda
arkiveringsplikten och är i regel 10 år.

Specifika uppgifter om bearbetning av personaluppgifter
Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare
uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.
Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande inom ramen av anställningsförhållandet
Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning, bl.a.
skatteverket, försäkringskassan, fackföreningen
Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting,
för löneavräkningar, resekostnadsavräkningar, försäkringsersättningar, bilanvändning.
Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av
övervägande intresse, bl.a. för kundbesök, för försäkringsersättningar,
Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare
utanför den Europeiska Unionen vara inblandade.
Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda
arkiveringsplikten och är i regel 10 år.

Specifika uppgifter för bearbetning av leverantörsuppgifter
Berörda uppgifter: För kontraktsgenomförandet lämnade uppgifter; eventuellt ytterligare
uppgifter för bearbetning baserade på ditt uttryckliga godkännande.
Bearbetningssyfte: Kontraktsgenomförande, bl.a. förfrågningar, inköp, kvalitetssäkring
Kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter vid prioriterad lagstiftning, bl.a.
skatteverket, tullen
Externa tjänsteleverantörer eller övriga uppdragstagare, bl.a. för databearbetning och hosting,
bokföring, betalningshantering
Övriga externa ställen om berörd har gett sitt samtycke eller en överföring är tillåten av
övervägande intresse.
Tredjelandsöverföring: Inom ramen av kontraktsgenomförandet kan även uppdragsutförare
utanför den Europeiska Unionen vara inblandade, bl.a. e-postleverantörer [.
Varaktighet av datalagringen: Tiden för datalagringen beror på den lagstadda
arkiveringsplikten och är i regel 10 år.

Ytterligare informationer och kontakter
Därutöver kan du alltid göra din rätt gällande angående upplysning, rättelse eller borttagning
eller på begränsning av bearbetning eller tillvaratagande av din rätt att överklaga
bearbetningen samt rätten till uppgifternas portabilitet. Här hittar du möjligheten att kontakta
oss per e-post eller brev. Därutöver har du rätt att kontakta dataskyddstillsynsmyndigheten
vid klagomål.

Skriv ut